pondělí 30. dubna 2012

Výzva k podpoře prvomájové akce!


Tradičně jako každý rok, tak i letos se koná provomájová akce. Po ročním vystřídání se letošní první máj uskuteční zase v Praze. Prvomájový den byl vždy jednou z největších událostí pro-národní scény. Poslední roky však nabývá na mnohem větší váze, zaujímá mnohem větší spektrum návštěvníků a jeho návštěva se stává dnem za dnem účelnější a pochopitelnější pro širší veřejnost. Dnes již není tento den vnímán jen jako den tzv. svátku práce, o kterém se nedá ani hovořit. Již v minulosti byl první máj především dnem vzdoru. Ani dnes tomu není jinak, ba naopak. Jeho význam je posouvám čím dál více dopředu a stává se mohutnějším. Důvody proč jít demonstrovat na prvního máje zasahují všechny věkové kategorie a sociální vrstvy. Od studentů s nejistou budoucností, které čeká komercionalizace školství počínaje, po důchodce s nekvalitními podmínkami na právoplatný život konče.

Vlivem událostí minulého roku, které prolétly napříč celým světem, kdy nejen Česká republika, ale i mnoho dalších zemí se zmítaly sociálními nepokoji, se tento den pozdvihnul dá se říci na morální povinnost. Každý, komu není byť jen trochu lhostejný osud jeho známých, blízkých a i celého národa, by měl přijít a ukázat svůj hněv. Ukázat systému a jeho celé parlamentní demokracii, že občané nejsou „citrony“, které by mohl někdo vyždímat a zahodit, že se nenecháme „odrbávat“. Ukázat, že jsme lid, který je živí. Neustále se nám snaží namluvit, že naše republika je téměř na dně. Pod prachsprostou záminkou léčby veřejných financí nám chtějí nainstalovat své léčebné reformy, které postihnou i ty nejmenší. Které neublíží jen pracujícím, ale i již nenarozeným dětem. Političtí mocnáři se pak ještě ublíženě tváří, jako by oni sami spasili republiku, přitom ji rozkradli a zdrancovali, že už to pomalu více nejde. Asociální reformy, které mají být nainstalovány demokratickou vládou bez souhlasu svých občanů, budou mít zdrcující účinky. Proto se musíme postavit systému a jeho zkorumpovaným představitelům. Stejně jako politici nešetří nás pracující občany, tak ani My nesmíme šetřit je. Musíme ukázat, že jsme schopni vyvinout tlak, který jen tak neustojí.

Všechny tyto důvody a mnoho dalších, daly letošnímu prvnímu máji logické a jasně zřetelné motto: „Za sociální jistoty, proti reformám“. Letošní motto je jasným voláním po sociální revoluci. Po změně zkorumpovaného systému politických zlodějů. Podpořme proto v co největším počtu letošní první máj a dejme jasně najevo, že takhle se s občany zacházet nesmí!


Přijď i Ty na prvomájovou demonstraci!
Motto: Za sociální jistoty, proti reformám!
Kdy: 1.5. 2012
Kde: Na můstku, Hlavní město Praha
V: 14:00

Více info na www.prvni-maj.cz