čtvrtek 22. března 2012„Říkáme, že problémy trvají až do konce, že život je obtížný před velkým úspěchem, stejně jako po něm. Před několika dny jsem před malým kroužkem citoval romantický verš: ,Nechci ráj, nýbrž klid'. Je to romantický verš plný emoce; blasfemie založená na skutečné antitezi: ráj není klid, to je jisté. Člověk v ráji nespočívá v pokoji, je čestný jako andělé. My, kteří jsme již naše nejlepší ztratili, chceme ráj těžký, strohý, nesmiřitelný, ráj, v němž se neodpočívá a jehož brány střeží meči přepásaní andělé.“

José Antonio Primo de Rivera