pondělí 5. března 2012

Největší sochař 20. století


Arno Breker se narodil v rodině kameníka a už ve svých patnácti letech  se rozhodl stát se sochařem, neboť byl ovlivněn dílem francouzského  sochaře Rodina. Po absolvování reálky vystudoval umělecko-průmyslovou  školu v rodném Elberfeldu a pokračoval v Düsseldorfu na umělecké  akademii. Tam vystudoval architekturu u Wilhelma Kreise a plastiku u  Huberta Netzera, který byl žákem Adolfa von Hildebranda.

Je nutno připomenout, že právě Hildebrand byl německým pokračovatelem  ducha klasicismu přímo ve středomořském stylu. Studium ukončil Breker v  r. 1925 a jeho závěrečnou prací byla monumentální socha ležící Aurory na  střeše čestného dvora v Düsseldorfu, důkaz Brekerova nadání tvořit  sochy jako součást architektury již ve věku čerstvého absolventa.         


Do Paříže se Breker poprvé vydal jako stipendista ještě před koncem  svého studia. Přátelil se s Rodinovým žákem a nástupcem Aristidem  Maillolem, s Jeanem Cocteauem, režisérem Jeanem Renoirem, obchodníky s  uměním Danielem-Henry Kahnweilerem a Alfredem Flechtheimem, naučil se  rozumět tvorbě Pabla Picassa. V r. 1927 se do Paříže, kterou až do konce  svého života považoval za svůj druhý domov, vrátil. Věnoval se tu  studiu lidského těla in natura i v uměleckých předlohách a vytvořil své  první známé práce. Poměrně časně se stal v uměleckém světě pojmem.  Postupně vypracoval svůj vlastní styl navazující na tradici antiky a  klasicismu – tzv. čistou formu, bez jakýchkoliv nerovností na povrchu  nadživotních figur. Přesně to se později zalíbí představitelům  nacionálního socialismu. V r. 1932 získal Breker Římskou cenu pruského  ministerstva kultury, která mu umožnila strávit rok v Římě, Neapoli a  Florencii. Tady objevil krásy antického sochařského díla i architektury a  definitivně se utvrdil ve svém uměleckém názoru.          


Když se r. 1934 Breker vrátil do Německa, kterého se nedávno zmocnil  Hitler, snažil se od začátku zasazovat o toleranci v umění a podporovat  režimem pronásledované umělce. Těch však bylo stále více, protože  nacisté označili za dekadentní dadaismus, kubismus, expresionismus,  impresionismus i surrealismus. Jejich umění mělo být oslavou života,  heroismu a rasové čistoty. S touto představou Brekerovo dílo té doby  pozoruhodně korespondovalo. Proto autor r. 1936 získal stříbrnou medaili  v sochařské soutěži pořádané při příležitosti konání Olympijských her.  Jeho hvězda pak dále stoupala, proslavil se zejména naddimenzovanými  figurami anticky obnažených bojovníků. Aristide Maillol o něm v r. 1942  prohlásil: „Breker je německým Michelangelem XX. století.“


Po válce Brekerovo celkově bezúhonné lidské chování během války přispělo k tomu, že byl během denacifikace označen pouze jako Mitläufer,  souběžec, nikoli jako viník. Byl však nicméně vyřazen z veřejného  života a označen za monumentálního dekoratéra barbarství. Zemřel až v r.  1991, ale dobře se do té doby uživil jako autor portrétů, ba dokonce i  architekt. Zmatek do duší teoretiků vnesl r. 1983 Salvador Dalí, když  Brekera nazval největším sochařem 20. století.