pátek 23. prosince 2011

Co je to Perónismus? (Juan Domingo Perón, projev z 20. srpna 1948)


V kongresu se před pár dny, někteří z našich zákonodárců ptali, co je to Perónismus? Perónismus je lidskost v akci, Perónismus je novou politickou doktrínou, která odmítá všechny staré politické neduhy. V sociální oblasti je teorií, která stanovuje rovnost mezi lidmi, zajišťuje jim stejné příležitosti a budoucnost, ve které nikdo v této zemi nebude postrádat základní prostředky pro své přežití. I kdyby bylo nezbytné těm, kteří bláznivě rozhazují svůj majetek, toto právo zakázáno ve prospěch těch, kteří žádný majetek nemají.

V ekonomické sféře by měl každý Argentinec táhnout za jeden provaz ve prospěch Argentiny. Naše hospodářská politika musí zastávat názor, že starý vykořisťovatelský kapitalismus by měl být nahrazen doktrínou sociální politiky, která bude přerozdělovat naše bohatství, které nám naše země přinesla. Zisky a bohatství budou přerozděleny mezi všechny slušné lidi, kteří se svým společným úsilím na něm podíleli.

To je Perónismus. Perónismus je otázkou srdce, ne hlavy. Naštěstí nejsem jedním z prezidentů, kteří žijí svůj život pouze pro sebe, ale naopak žiji ho se svým lidem, tak jak jsem ho vždy žil. Sdílím všechny jeho vzestupy a pády, všechny úspěchy a zklamání s mou pracující třídou. Mám pocit vnitřního uspokojení, když vidím dělníka, který je dobře oblečený nebo jde s rodinou do kina. Cítím stejné uspokojení, jako bych byl tím dělníkem já sám. To je Perónismus.