středa 30. listopadu 2011

Novodobý terorismus v Evropě


„Zatímco“ krize, vyvolaná finančními kruhy prostupuje napříč celou Evropou, přináší jen škrty v rozpočtech a privatizace, eurozóna prochází potichu ekonomicko-mocenskou transformací.

Řeč je o Goldman Sachs Bank, která začala personálně obsazovat důležité vládní posty v mnoha evropských zemích. Jsou to přesně ti, kteří jsou odpovědni za ekonomický kolaps, nyní této krize zneužívají, aby se stavěli do pozice zachránců, a dohlíží na puč bankéřů, kteří obsazují posty, ze kterých mohou ovládat ekonomické a politické dění v jednotlivých zemích tak i v Bruselu. Posty, které měli připraveny.Jak je vidno, staré železo – lobbysté- již přestali stačit, neboť svůj úkol splnili a proto na řadu přišli protektoři, kteří si počínají jako na dobytém území. Zde dohlížejí na činnost loutkových vlád na „okupaci“ a vysávání. Do svých postů byli dosazeni bez voleb, jako u nás svého času Honza Fišer. Cíl je jasný – privatizovat poslední zbytky států a vzít jim to, co ještě mají.


Co je Goldman Sachs Bank? Nejmocnější korupční sionistická predátorská banka na světě. Banka, která svými spekulacemi způsobila krizi, banka, jejíž finanční ztráty zaplatili občané USA, banka která financovala presidentskou kampaň Baracka Obamy, banka, která nezkrachuje, i kdyby byla v mínusu. Banka, která je personálně propojená se zednáři, ilumináty a sionisty.

Abychom si udělali obrázek o morálním kreditu, stačí si poslechnout jednoho z nich. „Svět neovládají vlády, ale Goldman Sachs Bank“ nebo „Miluji krize“ prohlásil investor . Je jim jedno, že díky jejich výdělku upadají lidé do neřešitelných situací, do bídy a existenční nouze. Nemnozí z nich pak volí raději sebevraždu – v podstatě ve všech zemích, ve kterých úřadují finanční teroristé, nebo v zemích, jenž se vydaly cestou škrtů, liberalizace ekonomiky.

Výrok „Na krizi se dá pořádně vydělat“ potvrzuje fakt, že privatizace celých států (resp. jeho majetku a veřejných služeb) pro bankstery znamená především velký přesun majetku do jejich rukou a jisté výdělky do budoucna.

Nacionalisté z Casapound Italia proti bankám, lichvě a výprodeji národního majetku Itálie
Stanovisko Casapound k této situaci je následující. "Jsme tu a budeme vždy bránit všemi způsoby vámi navrhovanou demontáž průmyslového dědictví země prostřednicvím privatizace a liberalizace. Zaváděné reformy se dotýkají obyčejných Italů, přičemž většinové podíly ve strategických podnicích a dokonce v celých odvětvích průmyslu jsou nabízeny pouze do rukou cizího kapitálu." Po celé Itálii začali aktivisté CP  umisťovat na budovy státních podniků ale i na veřejném prostranství transparenty a letáky s texty, které odsuzují privatizace, liberalizaci a úsporné programy. Tato kampaň vyvrcholila 26.listopadu v Neapoli celonárodní demonstraci proti těmto vládním "opatřením".

Máme u nás důvod k obavám?
Konglomerát finančních teroristů má své páté kolony i u nás a ochotná mafiánsko-oligarchická politbyra v jejich režii plní prakticky veškeré příkazy finančních teroristů – jejich vzájemný vztah by se dal přirovnat k symbióze. U nás nejen, že máme loutky ve vládě, ale dokonce i celé politbyro sluhů finančních teroristů. Takzvanou Národní ekonomickou radu vlády. Není náhodou, že „neoficiálně“ zde má hlavní slovo Vladimír Dlouhý – likvidátor českého těžkého průmyslu, bývalý ekonomický poradce Klausovy vlády národní likvidace, momentálně ekonomický poradce sionistické banky Goldman Sachs Bank a přítel Zdeňka Bakaly. Nebude ani náhodou, že reformy – škrty a privatizace vzešly z popudu této pozoruhodné společnosti. Mezi členy této skvadry patří i člen ČSSD Švejnar. Jak je vidno, levice i pravice mají stejný cíl.

Jak je na tom Česká Republika?

Stát má dluh více než 1,3 bilionů korun, občané bilion a nezaměstnanost je historicky rekordní – téměř stejný počet jako v době hospodářské krize v 30. letech. ¾ české ekonomiky vlastní cizinci. Zahraniční kapitalisté jsou zvýhodňováni různými dotacemi a daňovými prázdninami na úkor českých podnikatelů a živnostníků. Jejich zisky plynou do zahraničí, o osudu českých zaměstnanců a dělníků se rozhoduje v cizích zemích. Česká země je v pozici koloniální země a český zaměstnanec pro zahraniční kapitál představuje pouze levnou pracovní sílu. Naši lidé nemají ekonomiku ve svých rukou, takže v případě omezování výroby, přesunou zahraniční kapitalisté výrobu na východ – což se již děje.

V Česku neexistuje žádná česká banka. Finanční sektor je zcela ve vlastnictví zahraničního kapitálu, který spekuluje s penězmi lidu a vysává jej lichvářskými úroky. Cizí finanční sektor máme tak rádi, že jeho spekulace a peněžní operace nezdaňujeme. Loutková vláda se o finanční sektor stará daleko lépe než o český lid. Mnohdy to nejsou ani čeští občané, ti bankéři a manažeři, kteří parazitují na práci a příjmech českých občanů. „Cizopasníci, kteří žijí z krve a potu českých pracujících“ jak psal Jan Neruda.

K dnešnímu stavu nás přivedla zběsilá privatizace a výprodej národního majetku, přičemž její ekonomické škody by se daly přirovnat k třicetileté válce. Výsledkem dosavadního snažení českých vlád po „sametu“ je akorát tak trvalý růst pohádkových zisků úzké skupiny vlastníků kapitálu. Přičemž propast mezi majetnějšími a chudými se prohlubuje. A platy - více jak 50% národa má podprůměrné příjmy – nejenže nerostou, ale klesají, neboť zvyšováním cen klesá jejich hodnota. A trend výprodeje státního majetku pokračuje nadále, jen mu teď říkají „reforma“.

Dnes naštěstí každý ví, že zodpovědnost za úpadek země nenesou přistěhovalci, ale vlády, pracující pro mezinárodní kapitál, kteří je sem zvou, protože pro ně představují levnou pracovní sílu. Jejich cílem je lidi rozeštvat, ne podporovat propopulační a rodinnou politiku. Mnoho lidí se pozastavuje nad tím, kolik stojí cikáni, kteří se chovají jako zvěř. Ostatně není divu – chovají se přesně tak, jak jim vláda dovolí. Mezitím nám ale za zády proplouvá titanic plný peněz z práce českého národa, které mu byly ukradeny. Tento pomyslný titanic je naložen tunely, účelově prohranými arbitrážemi, nesmyslnými tendry v řádech stovek miliard a ve vleku za ním, bitevní loď naložená penězi, které odsává mezinárodní kapitál – spekulace, zisky bank a firem. Mnoho lidí si tuto skutečnost neuvědomuje nebo nechce uvědomovat.

Tohle je ovšem realita globalizované České republiky. Výsledkem snažení vlády, a EU bude ještě tužší finanční totalita sionistické finanční oligarchie. S nadsázkou se dá říci, že „žhář bude hasit požár“ jak u nás, tak v zemích ve kterých je zavedeno euro. Jejich nenasytnost nemá mezí. Je příznačné, že okupace českých zemí nacistickým Německem je označována jako nežádoucí (což bezesporu byla) a to i včetně okupace německým kapitálem. Historici připomínají, že většina zisků náležela Němcům. Avšak stejní lidé mlčí ke skutečnosti, že zahraniční kapitál si dnes počíná takřka stejně. Ale jelikož nejde o nacistické Německo, bere se tato věc jako něco normálního a zcela v pořádku. V podstatě dá se říci, že jsme ve stejné situaci jako je teď Itálie, jen při tom více byrokratizujeme. Česká republika ovšem nemá Euro. Má Korunu, která ale patří zahraničním bankám. Takže budeme nadále spíše takovým ostrůvkem, kolonií s montovnami a levnou pracovní silou. Prostě rozparcelovanou Dutyfree zónu se vším všudy, tedy i s cizokrajným králem Bakalou a kamarády.