čtvrtek 16. června 2011

Proti kapitalismu a vládním reformám!Dnešní stávka odborářu ukázala, že velká část veřejnosti je proti plánovaným vládním reformám. Domníváme se, že skutečným účelem reformy není ušetřit, ale kapitalizace sektoru veřejných služeb, neboť v nestátních rukou budou sloužit pouze jednomu účelu - k tvorbě zisku – a na úkor lidí. Proto vyzýváme všechny aktivisty k šíření informací o reformách mezi veřejnost. Potřebné propagační materiály naleznete zde. Případné fotky či videa z aktivismu posílejte na náž email.