úterý 31. května 2011

Letní soutěž : Když propagace, tak pro všechny!Ve státě českém je cosi shnilého a nevidí to tak jen radikální mládež. Krom "extremistů" se pochybnosti o stavu svobody v naší zemi dočtete už i v oficiálně uznávaných médiích. Absurdita honu na novodobé čarodějnice ("extremisty") byla však Nejvyšším soudem opět posunuta na další metu. Celý rozsudek ZDE. Ve zkratce - byl potvrzen rozsudek pro mladé lidi, kteří měli na svém oblečení číslovku 88. Podle tvrzení soudu se jedná o symbol nacismu, podle pořadí v latinské abecedě písmena HH - Heil Hitler.

Vybaveni papírem, tužkou, případně fotoaparátem na zdokumentování, vyražme do ulic našich měst. Zlověstnou propagaci nacismu pomocí zástupného symbolu, tentokrát číslovky 88, rozesetou v ulicích našich měst vyhledejme, zdokumentujme a jako občané seznámení s rozsudkem Nejvyššího soudu podejme trestní oznámení. Protože má-li být nošení číslovky 88 trestné a i když jde o totální pitomost, pak ať platí pro všechny. Fantazii se meze nekladou - domy, MHD, reklama, oblečení, SPZtky...

Trestní oznámení podávejte na místním státním zastupitelství. Jejich seznam je dostupný na internetu. Podat jej můžete osobně (v tomto případě si vyhotovte dvě kopie trestního oznámení a jednu si nechte na podatelně potvrdit) nebo poštou (doporučeně). Každý zjištěný skutek samozřejmě podávejte zvlášť. Soutěž platí do konce srpna tohoto roku, v průběhu kampaně k Svatováclavské manifestaci bude probíhat vyhodnocení. Na toho nejlepšího čeká soudek kvalitního českého piva, od druhého do pátého místa jsou k dispozici ceny v podobě textilu a doplňků.

Nijak nezakrýváme, že cílem této hry je zahlcení státních zastupitelství vlnou trestních oznámení. Chceme tímto upozornit na absurdní situaci v České republice, kde můžete být odsouzen za to, že máte na oděvu číslici. Abychom soutěžícím start hry usnadnili, přikládáme vzorový text trestního oznámení:

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu podle zákona č.40/2009 Sb. trestního zákoníku.

V Kladně dne 10.5.2011

Okresní státní zastupitelství Kladno
Pavlisova 2818
272 80 Kladno

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 trestního zákona.

Dne 9.5.2011 jsem v ulicí Vítězná v Kladně zpozoroval na jednom z domů štítek s číslem "88". Toto číslo je v současné době používáno jako šifra. Jedná se o pořádí písmen v latinské abecedě (HH) a v této šifře je skryt nacistický pozdrav Heil Hitler. Jelikož neznámý pachatel umístil tento symbol na místě viditelném a veřejně přístupném, domnívám se že se jedná o trestný čin podle § 403 trestního zákona. Popis místa, kde se štítek s tímto symbolem nachází včetně jeho fotografie, posílám v příloze.

Při podání svého oznámení vycházím z usnesení Nejvyššího soudu 11 Tdo 409/2010 ze dne 09.06.2010, který rozhodl, že u čísla 88 „se jedná o číslo znamenající pořadí písmen v latinské abecedě jako odkaz na písmena HH, což je zkratka pro klasický nacistický pozdrav „Heil Hitler“, jako stranické a masové heslo“ a veřejné zobrazování tohoto čísla tedy představuje spáchání výše uvedeného trestného činu. Jelikož se Nejvyšší soud (ani soudy nižší instance) nezabývaly prokazováním toho, za jakých okolností může být používání tohoto čísla trestné, případně zda je jeho
používání trestné pouze u „závadových osob“, je třeba v rámci prevence a potírání takto nebezpečné symboliky předpokládat, že se u veřejného zobrazování čísla 88 jedná o trestný čin vždy.

Proto podávám oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu tak, jak bylo uvedeno a odůvodněno výše.

Podle § 158, odst. 2 trestního řádu žádám do 30 dnů o informaci o učiněných opatřeních.

Roman Tik
Plamínková 14
Kladno
272 01