pondělí 30. května 2011

Duch kapitalismu - Gregor Strasser


Jsme socialisté. Jsme nepřátelé, úhlavní nepřátelé, dnešního kapitalistického ekonomického systému s jeho vykořisťováním ekonomicky slabých, s jeho nespravedlivým platovým systémem, s jeho nemorálním způsobem posuzování hodnoty lidských bytostí podle jejich bohatství, jejich peněz a jsme odhodláni tento systém změnit. Musíme nastolit nový, lepší, spravedlivější a mravnější systém, který bude lepší než ten současný. 

Ale přesto pouze nestačí nahradit starý systém novým ekonomickým systémem, ale je nezbytné změnit způsob myšlení! Nalézt nový způsob myšlení, které musí překonat ducha materialismu. Musíme vytvořit úplně nové ekonomické myšlení, myšlení, které nás osvobodí od dnešních požitků, které představují peníze, které nás ženou za zisky a falešnými úspěchy. To je punc marxistického socialismu, jehož názory brojí proti kapitalismu, ale přitom je s ním duchovně na stejné lodi. Proti tomu se národní socialismus staví na odpor, vychází z přírodních principů a nenavrhuje falešné teorie vedoucí k pádu civilizace.   

Musíme se naučit, že v národním hospodářství nejde o zisk, ale pouze o uspokojení poptávky pro členy národa. Toto a nic jiného nemá národní hospodářství za úkol. Musíme pochopit, že dnešní spekulativní výroba, pomocí reklamy vytvářející umělou poptávku, je podvodem vůči dělníkům a jejich životům. Čím dál větší touha zvyšuje nesmyslnou konzumní poptávku, která také zvyšuje nároky na dělníka a jeho otroctví, osud otroctví se stal symbolem naší doby. Co dnes lidé mají ze svého života? Běhají a spěchají, trápí se, dřou jako na galejích – vedou život, ve kterém vládne děsivá prázdnota. Není to o novém ekonomickém systému, který chceme. Není to o zvýšení výroby, jak po ní volá marxismus, ale o duších lidí!  

Musíme se naučit, že práce je více než majetek! Že úspěch je více než vydělané peníze! Nejvíce žalostný odkaz kapitalistického ekonomického systému je, že nás naučil soudit všechny věci podle hodnoty peněz a majetku. Úpadek lidu, jenž je nevyhnutelným důsledkem tohoto standardu, je úhlavní nepřítel rasy, krve a života! Nikdy jsme nepochybovali, že národní socialismus a jeho kolektivismus výrobních prostředků a osvobození německého dělníka, zvětší dělníkovi podíl na zisku a vlastnictvím akcií také podíl na moci. Ale to vše by vedlo opět ke starému pořádku, pokud nezměníme ducha myšlení. Musíme proto útočit a napadat dnešní žebříček hodnot, ve kterém kraluje materialismus. Dali jsme přednost duchovní svobodě, jako vrcholu lidského snažení před hnaním se za bohatstvím. Jedná se o novou víru, nové ekonomické náboženství opovrhující zlatým teletem, které dělá mezi lidmi rozdíly podle moci a pracovní pozice. Rozdíly jsou jen jedny, pocházejí od Boha a jsou pro nás svaté!