úterý 15. února 2011

Bombardování Prahy 14.2.1945
V době, kdy byly bombardovány Drážďany, zasáhl české země stejný osud. Pumy již dříve dopadaly na Brno, Moravskou Ostravu, Plzeň, Pardubice, České Budějovice a jiná česká města, ale stále se nevěřilo, že dojde na Prahu. V poledne 14. února 1945, pár měsíců před koncem války bombardovali Angloameričtí letci některé čtvrti města Prahy, na kterou dopadaly stovky pum tříštivých a zápalných. Byly zasaženy výlučně jen obytné čtvrti. Kromě četných činžovních domů bylo z části zasaženo těžce také několik nemocnic, klinik pro ženy, a dětských nemocnic, jakož i stavby kulturně cenné. Mezi zasaženými kulturními památkami byl i Emauzský klášter, Faustův dům a bývalá jezuitská kolej u sv. Ignáce. Poškozena byla i činohra Národního divadla na Královských Vinohradech. Skladiště kulis Národního divadla vyhořelo úplně. Spousty lidí přišlo o své příbuzné, ti kteří měli štěstí jenom o střechu nad hlavou a svůj majetek. Přes 700 lidí zahynulo a téměř bylo 1200 zraněno.