pátek 17. prosince 2010

V duchu pozitivní akce...

Rok 2010 přinesl národní opozici krom zásahů systému a vnitřní krize jednu velmi pozitivní věc. Termín “národní solidarita“ začal mít konečně konkrétní obrys.

Již několik let se v oblasti tzv. “pozitivní akce“ angažovali Autonomní nacionalisté, jejichž ekoakce se dostaly dokonce do oficiálních médií. Samozřejmě s připomenutím velké společenské nebezpečnosti protistátních živlů. Úklidy přírody, péče o památky a podpora útulků pro zatoulaná či zraněná zvířata se dostaly mezi priority mnoha opozičních skupin.

Někde se šlo na poli ekologie ještě dále. Povodí Berounky zaplavily stovky vysazených stromků za pomoci aktivistů národní opozice.

Vývoj na poli “národní solidarity“ dostal křest ohněm v roce 2010, kdy naši zem zasáhly ve dvou vlnách ničivé povodně. Při té první se vydala na Moravu skupina nacionalistů z Čech, prakticky bez zkušeností, pomáhat odstraňovat následky katastrofy. Materiálně tato skupina shromáždila pomoc v hodnotě 20 000 Kč a výraznou měrou pomohla při praktickém odklízení trosek.Na místo se nezávisle na této skupině vypravila i skupina Svobodné mládeže, která v nejkrizovější chvíli pomáhla místním lidem s odstraňováním škod

Když pak přišla druhá povodňová vlna, téměř okamžitě se formuje další akce v duchu národní solidarity. Na Liberecku se první víkend po povodni objevují skupiny nacionalistů ze středních a severních Čech a ihned se zapojují do záchraných prací. Někteří aktivisté pracují na odstraňování škod celý týden.


Národní solidarita se ovšem nevztahuje pouze na pomoc lidem, ale také na ty, kteří nemohou mluvit nebo si postěžovat a přeci jsou naší součástí a žijí vedle nás - na zvířata.
Autonomní nacionalisté se tedy soustředili na pomoc útulkům.
Největší kus práce na tomto poli odvedla buňka Autonomních nacionalistů Kutná hora, kteří těchto akcí organizovali již několik. Na pomoc těmto útulkům a jejich obyvatelům vybrali v několika etapách celkem zhruba kolem 10 tisíc Korun, přičemž za půlku tohoto obnosu bylo pořízeno krmivo a hračky.

I když se jednalo zatím spíše o akce menších skupin, které nalezly inspiraci v sociální činnosti podobných organizací v zahraničí, bylo všem dáno jasně na vědomí, že být aktivistou národní opozice neznamená skandování na demonstracích. Je to závazek vůči příslušníkům svého národa s jasným vzkazem : Tam kde vládnoucí systém selhává, musíme být my, abychom lidem dokázali, že dokážeme být jeho rovnocennou alternativou!

Žádné komentáře:

Okomentovat