čtvrtek 27. března 2014

O problému feminismu a jeho důsledcích
Radikální feminismus vedl k tomu, že mnoho žen shledává přitažlivějším pracovat v kanceláři či v nějakém závodě než vést domácnost a vychovávat děti. Přitom lze tyto úkoly, jsou-li brány vážně, považovat za pestré a podnětné. Profesní život je zpravidla monotónní. Štastné dítě nám mnohanásobně vynahradí veškeré vynaložené úsilí a pozorovat jeho vývoj není zajímavé pouze pro etology.

Mnoho žen si to v současnosti uvědomuje, většinou však příliš pozdě. Byly zmateny cílenou propagandou. Kdybychom propagandou chtěli zničit celé národy, nemohli bychom to vymyslet a udělat lépe. Mnoho žen odkládá své přání mít dítě na později, protože je nikdo neupozornil na tu skutečnost, že již po třicátém roku života znatelně klesá šance otěhotnět. Také jim nikdo neříká, že každý další potrat představuje riziko. Jeho následkem může být i sterilita. Ještě jeden možný následek společnosti s malým počtem dětí by měl být brán v úvahu: Děti nejenže jsou vychovávány námi, ony totiž jistým způsobem vychovávají i nás, k toleranci, přátelskosti a k připravenosti se obětovat. Bezprostředně aktivují svými afiliativními signály naše vroucí citové pochody, což zjistí pouze ten, kdo s dětmi žije. Existuje mnoho náznaků proč se domnívat, že naše společnost s malým podílem dětí se stává nepřátelskou společností sobeckých hulvátů, pro které jsou místa na parkování aut důležitější než dětská hřiště, kteří odsouvají své staré příbuzné do domovů důchodců a svou citovou prázdnotu schovávají za rádoby humánní fasádu chování.
  
V současnosti se ve Spolkové republice Německo rodí ročně šest set tisíc dětí, potraceno je však dvě stě tisíc plodů. Argumenty ve prospěch potratů se stupňují až k tak nehumánním tvrzením, jako že embryo vede parazitický způsob života (dopis od čtenářky otisknutý v Suddeutsche Zeitung ve dnech 20.-21. 10. 1984), kvůli čemuž mu lze bez okolků upřít právo na život. Potrat se dá ospravedlnit pouze tíživou ekonomickou, duševní či sociální situací matky. To, co se dnes skrývá za argumentem pro potrat, je často uskutečněním zastírané nelidskosti. Přibližně polovina žen, které dnes ve Spolkové republice Německo podstupují potrat, je vdaných.
  
Nový zákon o těhotenském poradenství, který má u těhotných žen vyvolat a posilovat přání zachovat zatím nenarozený život, interpretoval časopis Zeit jako útok na lidství, na lidské právo, které si ženy v sedmdesátých letech tak těžce vybojovaly. Těhotná žena se prý takto stává objektem pro fanaticky přesvědčené ochránce života. Zastánci potratů si evidentně „lidskost“ naverbovali na svou stranu. Jako biolog uznávám zcela oprávněné důvody pro potrat, např. je-li dítě počato při znásilnění, má-li se narodit s těžkým poškozením, nebo když se matka nachází ve složité sociální situaci. Ale také se domnívám, že by ženy měly být povzbuzovány k tomu, aby zdravé dítě donosily, což by mělo být hodno finanční podpory. Je přímo groteskní, jak se na jedné straně agentury mohou přetrhnout, aby nakoupily děti ze třetího světa a zprostředkovaly je pro německý adopční trh, zatímco na druhé straně jsou tisíce zdravých dětí pod rouškou falešného humanismu potraceny. Dalším nesmyslem je fakt, že titíž obhájci potratů se z „úcty k životu“ snaží ztížit podmínky pro umělé oplodnění a z „moralistických“ pozic brojí zprostředkovávání zástupného mateřství. To přitom považují za mnohem méně znepokojivé než potraty zdravých dětí, protože život je tím vlastně ušetřen a je jen nutno zákonem ošetřit to, aby si vlastní matka mohla své dítě ponechat (pokud by se pro to rozhodla), aniž by se tak ocitla v závažných právních či finančních problémech.

Propagace profesního života a znehodnocování tradiční ženské role vedly v západním světě k drastickému snížení porodnosti. Aby byl zachován počet obyvatel ve Spolkové republice Německo, muselo by se stovce žen narodit průměrně dvě stě šestnáct dětí. Se sto třiceti dětmi na sto žen tato podmínka není v současnosti splněna. Rodina se zmenšila – rodiny se čtyřmi dětmi jsou dnes vzácností; 40% dětí vyrůstá jako jedináčci a každé třetí dítě se narodí ženě, která je starší třiceti let. V ostatních evropských zemích je stav podobný. Snížení počtu obyvatel by sice mělo pozitivní vliv na zlepšování životního prostředí v Evropy, ovšem pouze pokud by toto snížení počtu obyvatel nebylo opět vyrovnáno nerozumnou imigrační politikou. Nicméně z dlouhodobého hlediska je snížení porodnosti neospraveditelné.
  
Zdravý rozum člověku napovídá, že politici všech stran se v této situaci budou snažit o nápravu. Jsou koneckonců pověřeni a hájit zájmy svého národa. Avšak chyba – moderní a pokroková je snaha o to, aby ženy opouštěly svou tradiční roli a nastupovaly do zaměstnání. Také se opakovaně diskutuje o tom, zda by ženy neměly mít brannou povinnost. To, že by se tím ještě více opozdila doba, kdy by ženy měly děti, si lidé posedlí rovnostářským bludem vůbec nepřipouští. Stejně jako jeden politik, který v Rheinischer Merkur v roce 1987 prosazoval jeden povinný rok sociálních služeb pro ženy. A odůvodňoval to sociální rovnoprávností!

Jak se zdá, jediné, co může naší veřejností pohnout, je otázka, kdo bude vydělávat na naše důchody. Hraničí to s cynismem, když se o této problematice jeden článek v časopise Zeit chlácholivě vyjadřuje v tom smyslu, že stejně nikdo nezabrání Indům a Tamilům, aby emigrovali do Evropy. V Německu by tedy sice v budoucnu bylo pravděpodobně méně Němců, ale rozhodně ne méně lidí. Nedostatek novorozenců by měl být vyvážen imigrací. I tohle jsou následky špatně pochopené rovnostářské doktríny. Zcela znemožňuje pochopení toho, že člověk přežívá pouze ve vlastních potomcích.

Z knihy I. Eibl-Eibesfeldt: Člověk bytost v sázce.