středa 18. prosince 2013

Připomenutí Václava Havla

 

Dnes jsou to dva roky, co zemřel Václav Havel. Muž, který bojem za „lidská práva“ zpolurozvrátil českou společnost. Muž, který bojoval za „lidská práva“, která do české společnosti vnesla bezbřehý hodnotový relativismus, nespoutaný individualismus a falešnou materialistickou svobodu. Současný morální úpadek je důsledkem boje Václava Havla za jeho falešná „lidská práva“. 

Václav Havel byl tím, kdo zcela vědomě svým bojem za „lidská práva“ otevřel dveře mezinárodnímu finančnímu kapitálu, který hospodářství českého národa zcela zdevastoval. V boji za „lidská práva“ tak Václav Havel náš národ vystavil tomu největšímu ponížení a vykořistění.

V boji za „lidská práva“ taktéž nikdy neváhal podpořit válečné zabíjení v zájmu globálního turbokapitalismu, který nenasytně potřeboval prolomit a ovládnout dosud ekonomicky suverenní národy a jejich trhy.

„Humanismus“ Václava Havla nám buď mementem – svobodná společnost neznamená devastaci lidských vztahů v rámci trhu, ani hodnotový relativismus liberalismu. Svoboda totiž znamená společenské uspořádání, které je nositelem solidarity. Uspořádání, ve kterém sounáležitost vede ke zvětšení rozsahu možností společenství, stejně jako ke zvětšení rozsahu možností jednotlivce. Takováto svoboda pak zmocňuje skutečná práva národa, která jsou vždy v opozici vůči liberalismu.   

Měl jsi pravdu Karle Kryle, Václav Havel byl jen jedna parta se šmelinářským šmejdem ...