středa 4. září 2013

Prohlášení: 9. Svatováclavská manifestaceJiž za nedlouho to bude 24 let, co v naší republice proběhla změna systému. Komunistický byl nahrazen „demokratickým“. Po těchto 24-letech je dnes nám, české mládeži, přenechána naše vlast v troskách a chaosu.

Jsme generace, která již přestala věřit v pokrokovost tohoto „demokratického“ systému. Jsme ti, kteří se den za dnem potýkají s krizí, která je v naší republice všudepřítomná. Vše, co systém těch 24-let tvrdil, byla jen faleš. Naše budoucnost nemá žádné pevné vyhlídky, když na obzoru spatřujeme jen chaos.

Nevěříme už v pohádku moderního světa, v jeho optimismus, který se jako víra v pokrok šíří mediální propagandou. Naše generace už nevěří v polistopadové bohy – parlamentní demokracii, kapitalismus a kosmopolitismus. To vše je jen lež, která zubožuje naši generaci a náš národ.

Co přineslo těch 24 let „demokratického“ pokroku?

Nezaměstnanost, chudobu, rozprodání českého majetku do rukou cizinců znamenající koloniální status pro naši zem, exekuce, sociální vykořisťování, korupci, lichvu, rozklad rodiny, politické procesy, justiční vraždy, hodnotovou dezorientovanost, rozklad české identity, devalvaci zdravotnictví, rozpuštění armády, vraždy a násilí.

To je tedy výsledek pokroku, který nám v roce 1989 slibovali vlastizrádci v čele s Václavem Havlem. To během jejich vlády, byla naše budoucnost vyměněna za cizí zisk. My, česká mládež, generace jež před sebou za současné situace nemá žádnou budoucnost, tak říkáme ne! Ne polistopadovému rozvratu, ne chudobě našich lidí, ne placení účtů za jiné, ne společenským hodnotám, které znamenají naši sebevraždu!

Požadujeme skutečnou demokracii, která je pod kontrolou lidu. Požadujeme práci pro každého Čecha dle jeho schopností a socializaci hospodářství, ve kterém se ukončí rozpor mezi prací a kapitálem v zájmu národa. Požadujeme mladé rodiny, naši budoucnost, ne prosazování a normalizování homosexuální lobby. Požadujeme právo na bydlení a sociální jistoty pro každého Čecha. Požadujeme svobodu, tak jak ji zaručuje ústava. Požaduje to, abychom mohli být nadále Čechy se svou vlastní identitou pevně rostoucí z evropských kořenů, ne globalizovanou a šedou masou ve spárech mezinárodního kapitálu!

Chceme našemu životu a životům, které přijdou po nás, vydobít veliké cíle. Chceme opět žít životy pro něco – ne jen pro vlastní zisk a sebeukojení, ale také pro jiné. Chceme být hrdí na to, kdo jsme a na to kam směřujeme. Chceme být stále Čechy a Evropany, protože nevěříme ve falešný multikulturní projekt, který všechny kultury jen nivelizuje, přináší sociálně patologické jevy a vhání národy do spáru mezinárodního kapitálu. 

Věříme v diverzitu a pestrost světa, kterou mezinárodní kapitál v ruku v ruce s multikulturním projektem ničí. Věříme v heterogenní svět homogeních národů. Sláva českému národu!

Národ – Svoboda – Solidarita

---

Více informací o chystané manifestaci na svaty-vaclav.info