úterý 18. června 2013

Povodně 2013 - odstraňování škod v Českých Kopistech na Litoměřicku a Klech na Mělnicku16. června 2013 pokračovaly akce českých nacionalistů na pomoc obětem povodní.Desítka aktivistů vyrazila opět do středočeské obce Kly, kde pokračovala tak jako minulý víkend v odstraňování škod a předala taktéž materiální pomoc místním obyvatelům.V Českých Kopistech na Litoměřicku ve stejný den pomáhali severočeští kamarádi. Celková bilance obou víkendů je předaná pomoc v hodnotě 24 tisíc korun a čtyřicítka lidí v terénu.Jednalo se zatím o největší akci na pomoc obětem živelné katastrofy ze strany nacionalistů a všem, kteří ji podpořili, tímto děkujeme!