neděle 9. června 2013

Povodně 2013 - Kly na Mělnicku


Nacionalisté v sobotu 8.6.2013 začali na Mělnicku realizovat pomoc s odklízením škod po povodních a zároveň dovezli pomoc obyvatelům za peníze vybrané z povodňového konta webu Revolta.info.


Na Mělnicku v sobotu pomáhalo odstraňovat následky přírodní katastrofy 15 nacionalistů, kteří místním lidem předali materiální pomoc v hodnotě 4000 Kč. Kromě předané pomoci nacionalisté významně pomohli s těžkými úklidovými pracemi a získali si uznání a respekt místních lidí i zasahujících hasičů a záchranářů.



V neděli 9.6. na místo ještě doráží menší skupina nacionalistů ze severních Čech, kteří se taktéž zapojují do pomoci s odstraňováním následků katastrofy.



 

Vzhledem k nelepšící se situaci tato akce nebyla poslední a pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou bude dále pokračovat!



!Proto vyzýváme všechny nacionalisty, kteří mohou aby dál podpořili akci alespoň finančně!

Číslo povodňového účtu: 248947070/0300   

Zpráva pro příjemce: solidarita