pondělí 3. června 2013

Benefiční koncert a akce solidarity11. května 2013 proběhla v Kutné Hoře solidární akce. Tentokrát se jednalo o benefiční koncert, kterého se zúčastnilo několik desítek lidí. Na této akci vystoupili Majkyno a Rko (bývalé Duoradikal), bez nároku na honorář, kterým tímto moc děkujeme!

Podařilo se vybrat celkem 8582 Kč, z kterých putovalo 2480,- na srbské rodiny na Kosovu, 2000,- do Aukce ze srdce, 1863,- jako materiální pomoc kutnohorské Oblastní charitě (Centrum Maják), dále 1539,- coby materiální pomoc do kutnohorského útulku a 700,- bylo darováno jako příspěvek na aktivity Evropské Fronty Solidarity pro Sýrii. Někteří aktivisté přivezli navíc pytle granulí, pamlsky pro pejsky, hračky a knihy pro děti, věci do Aukce ze srdce a několik velkých pytlů s obnošeným oblečením, které jsme následující den odnesli do kontejneru Diakonie Broumov.Dalším, kdo přispěl, je Hatecore-shop, který věnoval několik trik, cd a kalendáře, tímto i jim patří velký dík! Za vybrané peníze se nakoupilo hned v pondělí 13. května krmivo a pamlsky do útulku, dále barvy na sklo, předlohy a další vybavení, které jsou pro chod charitní dílny nezbytné. Ještě týž den byly materiální dary institucím předány.

Podpora těchto projektů není rozhodně žádnou „první vlaštovkou“. Na začátku dubna byla uzavřena charitativní aukce "Aukce ze srdce". Dohromady jsme prodejem předmětů v této aukci, které jsme dodali, přispěli částkou 2650Kč. Výtěžek z vydražených předmětů je rovnoměrně rozdělen mezi pomoc pro nemocná a opuštěná zvířata a na prostředky pro podfinacované útulky.Navíc téměř pravidelnou podporou charitativní dílny, tedy poskytováním předmětů pro činnost dochází k výrobě a následnému prodeji konečných výrobků. Získané prostředky jsou rovnoměrně rozděleny - pro chod dílny a útulek v Kutné hoře.

Součást naší činnosti je podpora řady akcí a iniciativ, které jsou obecně prospěšné. Vedle akcí solidarity, podporujeme činnost občanských sdružení, neziskových organizací, či spolků. Jelikož jsou solidární akce úspěšné a většina aktivistů ví o jejich důležitosti, je v plánu pořádat je do budoucna častěji, ale také rozšířit jejich záběr především na ty instituce, které se potýkají s nedostatkem prostředků.

Velké poděkování patří všem, kteří se nějakým způsobem zúčastnili, neboť bez nich by nebyla podpora tolika institucí a projektů možná. Stejně velký dík patří rovněž pracovníkům institucí, které jsme obdarovali za jejich obětavou práci. Solidarita jsou především činy!