pondělí 1. dubna 2013

Žárovková konspirace


Francouzský dokument uvedený ve Slovenské televizi popisuje, jak záměrným zkracováním životnosti zboží nutí výrobci v tržní ekonomice spotřebitele k neustále většímu konzumu a výrazně tak přispívají k likvidaci životního prostředí.

Asociace výrobců žárovek - "Phoebus cartel" - byla prvním zájmovým uskupením výrobců, kteří se dohodli na snižování kvality výrobků tak, aby jich mohli více prodat - v případě žárovek šlo o používání méně odolných vláken. Tento princip - princip plánovaného zastarávání produktů - postupně převzali mnozí světoví výrobci a řídí se jím dodnes. "Užitečný" výrobek jednoduše nemůže být večný - jinak by se jich tolik neprodalo. Snímek zkoumá používání tohoto principu, který vznikl ve dvacátých letech minulého století, v dnešním průmyslu.