čtvrtek 25. dubna 2013

Kai Murros – Revoluce a jak na ní v moderní společnosti (Eidos svazek IV.)


V době všeobecné inkvizice politické korektnosti vzbudí spis Revoluce a jak na ní v moderní společnosti (2001) s největší pravděpodobností pohoršení. Ano, takový už je literární styl finského diplomovaného historika a evropského nacionalisty Kai Murrose (1969, Helsinky). A nutno říct, že vlnu negativního ohlasu vzbudí nejen u všech těch korektně politicky smýšlejících, všech těch, na které tento spis útočí, ale zřejmě také u těch, kterým je Revoluce a jak na ní v moderní společnosti primárně určena.

Díky svému vysokoškolskému studiu čínské kulturní revoluce si Kai Murros, provokativně a účelově pro rámec svých nacionalistických názorů, vybral nezvyklou metodiku své práce - historický materialismus. Tím chtěl dokázat, že můžeme být myšlením ortodoxními marxisty, avšak dojdeme k naprosto jinému závěru než moderní levice. Tím se jistě stane pro všechny konzervativce, buržoazní nacionalisty a tradicionalisty kacířem. Revoluce a jak na ní v moderní společnosti je v pravdě radikálním machiavellským a leninským („Co dělat?“) počinem, který se ve spojení s historickým materialismem stává neobvyklou analýzou moderní společnosti. 

Kai Murros se svým dogmatickým přístupem pomocí historického materialismu („historii určuje boj o výrobní prostředky“), jehož kořeny leží u Marxe, snaží dokázat nevyhnutelnost revoluce v moderní společnosti. Avšak použitím historického materialismu dochází absolutně k jinému výsledku než levice. Kai Murros nenajde na konci své historické analýzy sebevražedný národní nihilismus, ale největší materiální sílu dějin - samotný národ, jehož je proletářský dělník stavebním kamenem a největším ochráncem. Materiální síla totiž nestvořila během historie jen proletariát, ale pomocí proletariátu také národ, a jelikož podle učení historického materialismu samotnou historii neporazíme, neexistuje tak způsob jak stvořit funkční a organickou společnost bez akceptování tohoto faktu. Národní proletariát je tedy ten, kdo je předurčen k revoluci.

Revoluce a jak na ní v moderní společnosti je spis napsaný jako příručka pro člena revoluční strany. Kai Murros nás svým machiavellským přístupem staví vždy před hotovou věc. Nesnaží se hluboce filosoficky dokázat pravdivost svých argumentů, to přenechává jiným, ale přímo nám ukazuje podstatu a slabinu systému, o kterém ví, že padne díky své sebedestrukční logice. Ani nepoužívá vytříbeného stylu, ale surového písma, které nás nemá nechat na pochybách o povaze jeho myšlenek. Na nás je, abychom pochopili dynamiku a vývoj revoluce, která ze svých tzv. opěrných bodů vynoří dle autora novou etapu lidstva.  

Revoluce a jak na ní v moderní společnosti bude tedy šokovat všechny ty, kteří lpí na starém a dogmatickém pravolevém rozdělení politiky, na které autor skrze své národně-proletářsky revoluční názory nebere potaz, protože protiklady tvoří harmonii. Bude šokovat všechny liberály napravo svým voláním po politickém násilí. Bude šokovat buržoazní nacionalisty a národní konzervativce svou radikální revolučností. Drtivou kritikou taktéž podrobí i všechny na levici a to jejími samotnými zbraněmi. S autorem mohou někteří hluboce nesouhlasit, jiní v jeho spise najdou realitu svého každodenního života a sociální tísně.  

Šokování a kontroverze je samotným cílem autora. Vyvolání diskuse nad myšlenkami, které nám Kai Murros předhodil, a které „leží tady a teď“, je to, co může položit základy ke skutečné změně tísnivé epochy, ve které se moderní člověk nachází. Spis Revoluce a jak na ní v moderní společnosti je tak možná smrtelným a posledním výkřikem volajícím po nemilosrdném opatření pro ty, kteří stvořili systém, jehož vykořisťovatelský charakter je všudypřítomný a dotýká se běžného života nás všech tam „dole“. V tomto revolučním výkřiku můžeme naleznout nový kompas pro své cíle, stejně jako jej zavrhnout. Posouzení kontroverzních a zároveň dle nás potřebných autorových myšlenek necháme na každém z Vás.  

OBSAH:  

PŘEDMLUVA 
1) INSTRUKCE PRO ČLENY STRANY 
2) OPĚRNÉ BODY REVOLUCE 
3) O NÁSILÍ
4) TŘI FORMY POLITICKÉHO NÁSILÍ 
5) JAK BÝT RADIKÁLNÍ ANIŽ BÝT PŘÍLIŠ RADIKÁLNÍ?   
6) ÚVAHY O REVOLUCI 
7) KRIZE KAPITALISMU BUDE SLOUŽIT NAŠÍ VĚCI   
8) STŘEDNÍ TŘÍDA A REVOLUCE 
9) PROBLÉMY SOCIALISMU
10) PROČ REVOLUCE TEĎ? 
11) STÁT - SPOLEČNOST - STRANA  
12) KAPITÁL A KRIZE ZÁKLADNÍ PRODUKCE
13) EKOLOGICKÉ HNUTÍ 
14) NÁROD A ETIKA SOCIALISMU
15) DĚLNICKÁ TŘÍDA, NÁRODNÍ TŘÍDA 
ROZHOVOR S KAI MURROSEM     

Ke stažení zde a zde