středa 27. března 2013

Zákony CUIBu


Corneliu Zelea Codreanu byl zakladatelem rumunského revolučního hnutí nazývaného Železná garda. Rumunský král Karel II. ho nejdříve nechal ve strachu z jeho možného úspěchu zatknout, aby pak ve vězení zinscenoval jeho vraždu při fingovaném pokusu o „útěk“.

Codreanovo hnutí bylo organizováno do buněk, které se nazývaly CUIB [hnízdo, pozn. překladatele] a jeho hlavní sídlo bylo ve slavném Zeleném domě. Od ostatních hnutí se lišilo především pro svojí silnou katolickou inspiraci, tradicionalismus, tuhým bojem proti korupci parlamentu a blízkostí k potřebám těch nejnižších tříd společnosti, u kterých také získávalo největší sympatie a širokou podporu.

Právě díky tomu se aktivisté hnutí, neustále pronásledováni státem, stávali stále více nebezpečnou sílou pro konzervativní vládu, která se tak raději barbarsky zbavila jeho vůdce, přezdívaného také „Kapitán“. Tato přezdívka vycházela z jeho velkého charisma, které zaujalo takové osobnosti jako  E. Cioran, M. Eliade, J. Evola a celé generace "postfašistů".

Codreanovo dílo a učení jsou výborně shrnuty v tzv. základních zákonech cuibu, jím sepsaných a šířených.

1) ZÁKON DISCIPLÍNY: buď legionářem disciplinovaným, protože jen tak můžeš dosáhnout vítězství. Následuj svého vůdce ve štěstí i neštěstí.

2)  ZÁKON PRÁCE: Pracuj. Pracuj každý den. Pracuj s láskou. Odměnou za práci nebude výdělek, ale sebeuspokojení z přiložení ruky k dílu za účelem slávy legie a vzkvétání Rumunska.

3)  ZÁKON TICHA: Mluv málo. Mluv jen, když je to potřeba. Říkej jen to co je potřeba. Tvoje řeč je řeč akce. Ty konej, nech ostatní ať si mluví.

4) ZÁKON VZDĚLÁNÍ: Musíš se stát někým jiným. Hrdinou. Tvojí školu, udělej si jí celou v cuibu. Poznej dobře legii.

5) ZÁKON VZÁJEMNÉ POMOCI: Pomůžeš svému bratrovi, kterému se stalo neštěstí (nepříjemnost). Neopouštěj ho.

6) ZÁKON CTI: Choď jen po cestách dlážděných ctí. Bojuj a nebuď nikdy zbabělý. Nech ostatním cesty hanby. Raději než zvítězit s hanbou je lepší padnout, ale bojovat se ctí.