úterý 5. února 2013

O imperialismu moderního světaZápad a hlavně pak Spojené státy, které byly vždy národem misionářů, žijí v přesvědčení, že nezápadní národy by se měly přimknout k západním hodnotám – demokracii, volnému trhu, omezeným pravomocím vlády, lidským právům, individualismu, vládě zákona – a tyto hodnoty začlenit do svých institucí. Některé minority v ostatních civilizacích tyto hodnoty občas přijímají, nicméně převládají postoje sahající od všeobecného skepticismu až k rozhodnému odmítání. To, co Západ vnímá jako univerzalismus, chápe zbytek světa jako imperialismus (…) Západ se snaží, a bude v tom pokračovat i do budoucna, udržet si své výsadní postavení ve světě a hájit své zájmy tím, že je bude definovat jako zájmy „světového společenství“. Tato fráze se stala jistým eufemismem (a nahradila termín „Svobodný svět“), který má zajistit globální legitimitu akcím Spojených států a dalších západních mocností. Tak například se Západ pokouší integrovat ekonomiku nezápadních společností do globálního ekonomického systému, který má pod svou kontrolou. Ovšem prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu a dalších mezinárodních ekonomických organizací Západ podporuje vlastní ekonomické zájmy a ostatním národům vnucuje takovou hospodářskou politiku, kterou považuje za vhodnou.

Samuel P. Huntington – Střet civilizací (1996)