neděle 16. prosince 2012

Slavoj Žižek o homogenizaci světa„Multikulturalismus svědčí o bezpříkladné homogenizaci světa… I tolerantní multikulturalistický liberál občas zavírá oči nad nejbrutálnějším porušováním lidských práv, jen aby nebyl obviněn z toho, že druhému vnucuje hodnoty.“

Slavoj Žižek - Nepolapitelný subjekt