úterý 6. listopadu 2012

Happening proti zdražování základních potravin a životních potřeb


Před nějakou dobu vznikla v hlavách několika málo nacionalistů myšlenka, která doposud v českém nacionalistickém prostředí nebyla nikdy ani náznakem realizována. Inspirováni italským CPI či řeckým Zlatým úsvitem se rozhodujeme reagovat na antisociální reformy současné vlády, které velkou část obyvatelstva značně zasáhly. Jako vhodný způsob našeho aktivismu a protestu současně volíme vybudování mobilního stánku, ve kterém hodláme příchozím občanům vysvětlovat skutečný smysl vládních reforem a současně jim bezplatně darovat některé ze základních potravin.


Přípravy na akci probíhají několik týdnu předem. V místě konání je pár dní před akcí rozdáno přes 2 500 letáků zvoucí na akci solidarity. Snad všichni občané, kteří leták dostanou do ruky projevují sympatie a zároveň nepochopení jak je jen možné, že někdo bude rozdávat potraviny zadarmo.


Několik málo dní před akcí se vyznamenává i místní policie, která zběsile nahání po městě organizátory akce. Šikana režimu došla až tak daleko, že je vyslána městská policie, které jednoho z pořadatelů dojíždí autem a bez udání jediného důvodů žádá pózování na fotografii pro jejich nadřízené. Při přemlouvání, aby se dotyčný nacionalista nechal vyfotit, druhý policista neustále telefonuje se státní policií či kriminálkou a žádá radu jak dál pokračovat se "zadrženým". Další dva nacionalisté jsou v tutéž hodinu převezeni policií na služebnu, kde mají podat vysvětlení. 


Díky těmto událostem, které předcházely celou akci se další skupina aktivistů vyzbrojuje v právní oblasti. Nikdo však kupodivu z řad policie na akci nedoráží. 


Oficiální začátek akce je nahlášen na 14:00 na jednom Kutnohorském náměstí. Na místo naše skupinka doráží se značným předstihem a pomalu připravujeme infostánek. Postupně jsou do stánku nanošeny potraviny, hračky a letáky, které občany informují o probíhajících vládních reformách.


Úderem 14-té hodiny se ke stánku přibližuje první návštěvník, který zvídavě pokukuje o co jde. Jedná se o vysokoškolsky vzdělaného pána v důchodu, se kterým se okamžitě dáváme do řeči a vyměňujeme si názory na současnou situaci v našem státě. Darovanými potravinami je nejvýše překvapen a několikrát se dotazuje zda-li je to opravdu zadarmo. Po té, co mu ještě sdělujeme, že ony potraviny a celou akci hradíme výhradně z vlastních privátních zdrojů, jeho překvapení ještě stoupá. Loučíme se sympatickým důchodcem. V tom ke stánku přistupují další a další lidé. 


Za celou akci jsme se nesetkali s člověkem, který by ony reformy schvaloval či jim alespoň fandil. I lidé, kteří o sobě tvrdili, že jsou pravicového smýšlení, tyto reformy a zvyšování daňového zatížení kritizovali. Složení návštěvníku infostánku bylo opravdu různorodé. Od středoškolských studentů po důchodce. Zavítala mezi nás i značná část invalidních důchodců, kteří nám vyprávěli svou současnou finanční situaci a osobní zkušenost a názor na probíhající reformy. 


Mohli jsme obdarovat i několik místních bezdomovců, kteří z několika symbolických potravin měli nesmírnou radost. Jejich životní osudy byly více než zajímavé. Přišla i paní s postiženým synem, která nám vyprávěla o své nelehké finanční situaci a maximálního nezájmu ze strany státu. Vykouzlili jsme i úsměv desítkám dětských tváří, kterým jsme darovali plyšáky. 


Kolem 17-té hodiny jsme pomalu a jistě začali náš infostánek balit. Za celou akci jsme se nesetkali s jediným negativním ohlasem. Za to negativ na současný stav naší země a jejího dalšího směřování bylo více než dost. De facto všichni občané nám naopak přáli hodně zdaru a podpory v dalším snažením. Několikrát jsme se dostali i do debat jak bychom si představovali náš ideální systém a naši vládu. Po těchto pro nás přínosných diskuzích nám lidé dávali většinou zapravdu.


Na celé akci bylo rozdáno přes 42,5 kg pečiva, 32,5 kg těstovin. 32,5 kg těstovin byla obdarována i místní charita, která je využije k nasycení místních bezdomovců a v cvičné kuchyni. Dále bylo charitě darováno 48 hrnečků, filc a duté vlákno z něhož v charitě vyrábějí různé předměty, které následně prodávají. Výtěžek z prodeje se dělí rovným dílem mezi charitu a místní psí útulek. Psímu útulku bylo darováno 1 540,- Kč na čipy pro zvířata, několik desítek psích pamlsků, hraček, obojků atd. Z útulku bylo vyvenčeno i několik pejsků. Během akce náš infostánek navštívilo odhadem  přes 150 lidí, mezi které bylo rozdáno okolo tisícovky tematických letáků o vládních reformách. Celý rozpočet této akce solidarity se ustálil na částce 6 906,- Kč. Na tuto akci se skládalo různými ciframi několik nacionalistických buněk jako například: AN Plzeň, AN Kladno, AN Sever, AN Jih, Nacionalisté z Čáslavi, z Kolína, z Pardubic, z Prahy a kolektiv Svobodného prostoru.


Celou akci můžeme hodnotit maximálně positivně. Šlo o první akci tohoto druhu v českém prostředí a svým způsobem i přelomovou akci. Cestou nazpátek do svých domovů bylo už jasné, že tato akce nebude poslední. Několik nacionalistů již předem slíbilo, že akci podobného rázu uspořádají i ve svém okolí, takže se máme jistě na co těšit. Doufáme, že tato akce bude sloužit některým spícím nacionalistům jako jakýsi návod k tomu jak být opravdu aktivní a prospěšný pro svoje okolí. Protože NÁRODNÍ v prvé řadě znamená  SOCIÁLNÍ!