pondělí 12. listopadu 2012

Alain Soral: Politická korektnost


Co je to politická korektnost? A co je pak politická nekorektnost? Politická korektnost je všechno, co přijímá a dále předává, vědomě či nevědomě, katechismus „lidských práv“. Politická nekorektnost je vše, co se staví proti nim a překonává je. Lidská práva jsou v současnosti katechismem rozpouštějícím zakořeněnost lidí a národů, která je obětována všudypřítomné abstrakci globálního finančního kapitalismu s ohledem na jeho úplné ovládnutí světa. Je to dominance nad našimi peněženkami, stejně jako nad naší duší… 

„Lidská práva“ nemají nic společného se skutečnými právy skutečných lidí, kteří jsou spojeni s vlastními lokálními kulturami a se svými národy. V současné době jsou „lidská práva“ jen ideologickým ozbrojeným křídlem mondialismu (tj. světové politiky, pozn. Revolta.info), které si podmaňuje a utiskuje všechny, kteří vzdorují ekonomicko-ideologickému mondialismu ať už vojensky, politicky nebo kulturně… Ohánění se „lidskými právy“ pak vede k „humanitární intervenci“, která se prezentuje jako ochrana. Proto byl bombardován malý Srbský národ, protože vzdoroval tlaku mondialismu, který je pod americkou kontrolou, jménem své kultury a historie… Ve jménu agresivní a totalitní ideologie „lidských práv“ jsou znevažována skutečná lidská práva a to po celém světě. A právem Srbů je zůstat Srby, ale stejně tak je to i právo muslimů zůstat muslimy v Íránu nebo v Afghánistánu… 

Jménem „lidských práv“ je taktéž bořena sociální solidarita v rámci národa a lidu – tradiční sociální solidarita proti mondialismu kapitalismu – která je nahrazena sociálními pracovníky pracujícími v rámci sociálního zájmu „utlačovaných pseudomenšin“ (menšin, které jsou však velice slyšet): za práva gayů, feministek, mládeže, černochů.  Jsou to „menšiny“, které jsou jen tržními segmenty sloužící ideologii mondialismu…  

Odmítněme vidět Srby jako největší nepřátele lidstva, oni se jen snaží zachovat svůj způsob života, stejně tak odmítněme vidět gaye jako společenskou třídu jejich odlišnost nemůže být odvozena od prohlášení jejich lobby, sodomie je jen soukromou záležitostí. Odmítněme se podrobit takto falešným lidským právům, které ve skutečnosti ženou lidstvo pod mondialistickou nadvládu, která samotná je největším zločinem proti lidstvu. Až jsem to všechno vedlo! Věta „zločin proti lidskosti“, kterou vás obviní, umožňuje vyloučit vás z lidstva, degraduje vás na úroveň podlidí a už nikdy nedostanete žádná práva stejně jako Němci po válce, Palestinci dnes, zítra Iránci a po nich voliči Front National…  

Politicky nekorektní myšlenky tedy nesmějí být opuštěny, zejména v době, kdy levice vedena marxismem se vzdala svých myšlenek a sama sebe darovala tmářství lidských práv… V současnosti už nikdo nemůže věřit na levici a pravici, od té doby, co se stali lokaji podnikatelů. My, nacionalisté, můžeme ovládnout myšlenky, jakožto jediní a skuteční kritici systému, a stát se v dnešní poušti zítřejšími vůdci, kteří obnoví ducha Francie!  

---    


Alain Soral (2. října 1958) je francouzský politicky nekorektní filosof, esejista, filmař a trenér boxu. Sám sebe považuje za „avantgardistu“ francouzské společnosti. Byl členem komunistické strany, studoval Marxe, Lukásce a další filosofy marxismu. Po té, co zkritizoval současnou levici, která se včlenila do vládnoucího systému svou podporou mondialismu a agresivních lidských práv, se v roce 2007 stal členem ústředního výboru Front National. Tam, jak sám zhodnotil, se snažil do středobodu strany umístit sociální témata a problémy, které pomohly ve straně vymýtit přetrvávající ekonomický liberalismus. Pustil se do kritiky společenského komunitarismus (homosexuálové, feministky, islám a Francouzi všichni vedle sebe), kapitalismu, imperialismu, mainstreamové kultury a sionismu. V roce 2009 z Front National odchází po ideologické roztržce – na rozdíl od zbytku strany nepovažoval Islám ve Francii za největší hrozbu. Od té doby podporuje hnutí  Bloc identitaire a tercistickou skupinu Egalité et Réconciliation.