úterý 2. října 2012

Význam Sýrie


Sýrie je v této chvíli první linií v boji proti mezinárodnímu imperialismu. Její boj je bojem lidu za svou svobodu a budoucnost. Sionistická lobby a agrese globalizace ozbrojuje a staví do práva všechny ty teroristy vyzbrojené a vycvičené na svržení Assadovy vlády. Dalekosáhlé teroristické operace mají za úkol destabilizovat stát syrských občanů, což otevře cestu globalistům. Vše je pak rezolucemi OSN maskováno „jako aktivní zásah na pomoc syrskému lidu“

Agrese globalizace na východě vede k chaosu a otevřenému násilí. Imperialismus globalizace a sionismu je tolerován a dokonce podporován OSN, která v roce 1945 vznikla právě proto, aby byl jednou provždy imperialismus zastaven. OSN je však pouhou loutkou globalizace a krize kapitálu, který musí hledat před svým zhroucením další a další trhy. Je to jen další reakce krize kapitalismu, na kterou kapitalistické ekonomiky nedokáží odpovědět jinak než finančním imperialismem. OSN je tak v současnosti jedním ze sluhů mezinárodního imperialismu. Rozpínající se monokulturní a šedivý svět totality Západu tak po Vietnamu, Koreji, Afghánistánu, Iráku a Libyi destabilizuje a zotročuje další národní stát, který si šel vlastní cestou a všechny své problémy si chtěl řešit pokojně a svobodně bez cizího zásahu. 

Moderní demokratický svět je morem skutečné svobody, je procesem, který kříží cestu každému národu a státu, který je suverénní a sociální. Všechna ta hysterie o diktatuře a totalitě, která prý v sekularizovaných a sociálních arabských státech údajně panuje, je jedna veliká mediální lež, která má sloužit k ospravedlnění masakru jednoho národa. Každá vražda teroristy, který bojuje za zájmy mezinárodního kapitalismu s vlajkou liberální demokracie, je výrazem boje za svobodu a život. Každá smrt imperiálního žoldáka v Sýrii je výrazem první linie boje proti útoku globalizace. Sýrie je válečným polem národa bojujícího za svobodu. Takový je význam současné situace v Sýrii. Nepodporujme tedy totalitní praktiky a zotročení lidí, které je šířeno imperialismem globalizace. Je to stejně falešná situace, jako naposledy v Lybii. Je to stejné memento imperialismu, jakým si náš národ musel projít v roce 1968…