čtvrtek 20. září 2012

Včera Moskva - Dnes BruselMezi 14. - 17. září proběhly ve čtyřech polských městech velké nacionalistické demonstrace. Tématem demonstrací bylo 73. leté výročí sovětské invaze do Polska a 70. leté výročí vzniku Národních ozbrojených sil - polských nacionalistických partyzánů, kteří během let 1942-1944 bojovali se sovětskou okupací. Témata demonstrací ale nebyly zaměřeny pouze na vzpomínkové akty. Cílem demonstrací byla taktéž podpora národní suverenity a opozice vůči modernímu sociálně-liberálnímu systému a Evropské unii.

První demonstrace se konala 14. září v Bialystoku a zúčastnilo se jí okolo 400 lidí. Na akci vystoupili i dva řečníci z NOP. Dav lidí se vydal skrz bialystokské ulice ke Katyňskému památníku, kde promluvili fanoušci fotbalového klubu Jagiellonia Bialystok. Po společném zpěvu státní hymny byla demonstrace u konce. Akce se zúčastnili především mladí lidé, ale taktéž  lidé, kteří zažili komunistický útlak. Kromě NOP bylo přítomno mnoho jiných nacionalistických a nezávislých uskupení, včetně obyčejných lidí z města.


Další den pochodovalo přes 100 nacionalistů ulicemi Szceciny. Manifestace začala u památníku obětí komunismu, kde shromážděný dav vzdal holt hrdinům z září 1939 a Národně ozbrojeným silám. Piotr Kolinski z místní buňky NOP pronesl tématický proslov k dané akci. Před tím, než se dav vydal k "Sovětskému armádnímu památníku věčnosti", bylo požadováno jeho okamžité odstranění. U sovětského památníku pronesl proslov Wladyslaw Czyzewski, který se sám účastnil  protikomunistického povstání v roce 1970. Během průvodu bylo slyšet z řad demonstrantů mnoho sloganů jako například: "Naš cesta je nacionalismus", "Včera Moskva - Dnes Brusel", "Pryč s kapitalismem, pryč s komunismem!",  "Kapitalimus je socialismus - Třetí cestu - Nacionalismus!" (zde je myšlen byrokratický model socialismu, který byl k vidění i u nás za vlády KSČ pozn. redakce) atd.

Demonstrace byla ukončena v sídle strany (NOP), kde bylo proneseno ještě několik projevů a vyzváno k nutnosti v pokračování boje Národně ozbrojených sil za svobodné Polsko. Akce se zúčastnilo více pronárodních uskupení včetně fanoušků fotbalového klubu Pogon Szcecin. 


16. září proběhla další demonstrace. Tentokrát v malém polském městě na západě země, které nese název Zary. Akce začala mší svatou, která byla věnovaná rodné zemi. Účastníci se sešli před budovou lokálních novin, kde místní prezident NOP pronesl projev zaměřený proti lžím novinářů o místních nacionalistech. Demonstrace pokračovala pochodem městem za stalého skandování sloganů: "Září - my si vzpomínáme! Září - my se pomstíme!", "Norimberk pro komunisty" a dalších antikomunistických a antiEU sloganů. Na konci akce, která končila u místní radnice promluvil zástupce NOP, který mimo jiné řekl: „Smrtelná ekonomická politika, nedostatek moderní armády, podlézavá mezinárodní politika, která z naší země učinila snadný cíl imperiální politiky našich sousedů. Dnes vzdáváme holt hrdinným Polákům, kteří se v roce 1939 postavili na obranu našich nejvyšších hodnot. Vzdáváme jim čest a pamatujme, bojujme za svobodu dříve, než-li vkročí noha cizího vojáka na naše území!“. Akce se taktéž zúčastnili příznivci místního fotbalového klubu Promien Zarry.


Čtvrtá akce probíhala 17. září ve Wroclawi, kde Národní obrození Polska (NOP) s podporou příznivců fotbalových klubů Slask a Sparta a Autonomních nacionalistů uspořádali antikomunistickou demonstraci. Jako na předešlých akcích bylo téma z velké části podobné. Události roku 1939, Národní ozbrojené síly a postoje k dnešním problémům. Vystoupilo mnoho řečníků napříč různými organizacemi. Mluvili mimo jiném o levicově orientovaných mediích a hrozbě v podobě EU.Více čtěte například zde, zde, zde a zde.

Polští nacionalisté mají za sebou rovněž mnoho podpor sociálně orientovaných demonstrací. Například zde, podpora protestu polských horníků, za lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy.