pátek 9. března 2012

Archeofuturismus - podstata Nového člověkaStav mysli, podle něhož budoucnost bude muset opět sáhnout po tradičních ctnostech a hodnotách a dialekticky překonat pojmy jako „modernita“ a „tradice“ (tradicionalismus).

Archeofuturismus odporuje moderně i konzervatismu, tím je stejnou měrou odmítá, neboť je názoru, že moderna je překonaná, když její ideály a sociální projekty ztroskotaly.

Guillaume Faye