pondělí 6. února 2012

Indiáni v amazonii bojují za svoji identitu


Peruánští indiáni vyšli z pralesa a rozhodli se chránit své teritorium a identitu. Jejich místo, se kterým spojili po staletí svůj život bylo ohroženo rosáhlou těžbou dřeva, ropy, plynu a dalších výdobytků mezinárodního kapitalismu. To vyvolalo rozsáhle zničení oblastí, které indiáni obývají. Vědci jejich nerovný boj za identitu a přežití, který nemohou s moderním světem peněz vyhrát, označili za akt, kterým chtějí přitáhnout pozornost.

Není to první případ. Těžařské společnosti už takto zničily nespočet národních společenství a kmenů. V těchto společnostech identita ještě něco znamená. V našem industrializovaném a technickém světě s umělými bariérami se to mnohým "pokrokovým lidem" může zdát toto úsilí jako kontraproduktivní, zbytečné nebo také škodlivé. A aby jej odsoudili, připomínají modelové příklady vyšinutých jedinců.

Kapitalismus a globalizace je založena na likvidaci jednotlivých identit a národních společenství. Likviduje jejich styl života, jejich suverenitu, tradice a pospolitost. A nahrazuje jej svým bezohledným řádem, individualismem, egoismem a materialismem. Kolektivní a komunitní myšlení nahrazuje racionálním početním a ekonomickým myšlením peněz. Organický život národního celku je nahrazen komodifikací, která je povýšena do role náboženství. Lidé žijící v takovémto "společenství" jsou jen otroky nekonečných tržních zpracování.

Z člena národního společenství se stává světoobčan bez kořenů. Je už jenom součástí šedé masy bez identity. Z těchto lidí, kteří původně něco znamenali, chce udělat neviditelná ruka trhu vykořisťovanou levnou námezdní pracovní sílu, ať už imigranty nebo jiné otroky. Cílem globalistů je vytvořit takového člověka.

Po těžařských společnostech nastoupí další apoštolové kapitalismu. Multikulturalisté a sociální pavědci, aby učili tyto lidi životu v kapitalismu a aby jim vysvětlili jak se "uplatnit na trhu práce" a vtloukli do hlav "zásady moderní civilizace". Budou si rovni s ostatními. Rovni na globalizovaném trhu, rovni v útlaku.

Jakkoli kapitalismus skrytě a nepřímo deformuje naši identitu, boj indiánů je modelový příklad postupu globalistů proti národním společenstvím bez všech "schovávaček". V tomto případě jde o první fázi. My jsme na daleko vyšším "levelu". Globalizace neútočí přímo, tak jako v předchozím případě, ale hůře a záludněji, viz. umělé rozdělování lidí, partajnictví, egoismus...

Boj indiánů za svoji identitu nám ukazuje podstatu našeho boje, kteří mnozí zcela nechápou. Není to třídní boj za materiální hodnoty, za vyšší mzdy. Je to něco daleko více...

Každá identita ve své zemi vede boj za svoji existenci. I indiáni v Amazonii, kteří stojí proti globalizaci - těžařským korporacím, prvním velvyslancům a předvojem globalizace - nakonec vedou stejný boj jako my. Nebojují proti žádné třídě, ale za svoji svobodu a identitu. Nepřítel je společný. 

Solidaritu s těmito národy, kteří bojují za svoji existenci!

"Nacionalismus je vědomím odlišnosti a výjimečnosti kultury národa, čím se však nezmenšuje odlišnost a výjimečnost kultur jiných národů. Nacionalismus nemíří proti jiným národům, je namířený na vlastní národ."