úterý 13. prosince 2011

Je bezplatné studium parazitování studentů na společnosti?Tak a už se to blíží! Kdo bude mít tu drzost, chtít v tomto státě studovat bezplatně na státní vysoké škole, či univerzitě, je PARAZIT! Alespoň podle mínění „našeho“ drahého pana prezidenta Klause. Možná se teď ptáte, jestli se hlava našeho státu nezbláznila. Ale nikoliv, pan Klaus to myslí skutečně vážně.
Pan prezident přirovnal vysokoškolské vzdělání k rohlíkům a minerálce, které prý také nedostáváme zadarmo. Úsměvné že? Už méně úsměvný je fakt, že si člověk taky platí daně (když ne student přímo, tak prostřednictvím svých rodičů), daně plynou do státní pokladny a jsou přerozdělovány, mimo jiné i do resortu školství. Státní vysoké školy jsou tedy financovány i z našich peněz, z peněz našeho státu, tudíž by tu měly být pro občany státu bezplatné. Navíc ve 21. století, ve střední Evropě, by snad měl mít právo na vzdělání každý.

Klausův výrok zpochybňuje Ústavu ČR
Právo na bezplatné vzdělání není parasitismus, ale naplnění Listiny základních práv a svobod, jenž je zakotvena v Ústavě ČR. Slovním útokem na toto právo „hlava státu“ popírá ústavní právo.

Listina základních práv a svobod
Článek 33
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu,
kterou stanoví zákon.

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních
školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých
školách.

Bezplatné vzdělání tedy není parasitismus, ale naplněním Ústavního práva, tedy svobody. Žijeme v době, kdy samotná ústava již nic neznamená. Porušuje se a obchází, kde se jen dá. Svoboda slova již neexistuje, platí jen pro názory, které jsou v „kursu“. Veřejné služby a jejich principy jsou nahrazovány „neviditelnou rukou trhu“ (např. zdravotnictví), takže jsou zaváděny pořádky, které popírají jejich samotnou podstatu. Dá se říci, že souběžně tedy dochází omezování jak politických práv tak i práv lidských. V konečném důsledku je výsledek stejný – je likvidována svoboda.

Ústavní právo, které garantuje bezplatné školství tak bude zavedením školného u některých občanů zcela popřeno, neboť zpoplatněním studia pozbydou svého práva, protože na něj prostě nebudou vůbec mít. A půjčky na studium od soukromých investičních bank s nimiž pan prezident souhlasí, jsou tou největší drzostí, avšak nápadně se hodí do toho jejich systému - „Zadluž se co nejdříve a pak splácej a neremcej nám do politiky!“ Vždyť i bez školného stojí studium na vysoké škole dost finančních prostředků. Pak nastává pro rodiče dilema, jako za bývalého režimu. Například, které ze dvou dětí mají rodiče poslat na vysokou školu. Jedno dítě hold půjde po střední pracovat a druhé, když bude mít štěstí půjde na studia. Privatizace vysokých škol zcela uzavře své „brány“ dětem z rozvrácených rodin nebo s nezaměstnanými rodiči. I na to má však likvidátor českého školství Dobeš, lék  – „Zadlužte se, mlčte, a potom zaplaťte soukromým bankám desetitisícové úroky z půjčky“.

To se pak vracíme ještě dál do historie, do dob první republiky, kdy vládl kapitál nad lidským životem. V té době bylo zcela normální, že na studia měly pouze dětičky pánů továrníků, či ratolesti bohatších živnostníků. Obyčejná dítka musela většinou po základní škole šupem do nějaké továrny, aby mohla vůbec rodina existovat. Do takových časů nás dnešní vláda vrací a samozřejmě se to líbí i „neoliberálovi“ panu Klasovi. Tomu stejnému panu Klausovi, který v české kotlině načal již třetí desetiletí svých ekonomických rejdů! Ten samý Klaus, co Vás dnes nazývá parazity v devadesátých letech za použití kupónové privatizace předal státní podniky do rukou mafiánů a zbytek poslal kapitalistům na západ a prošustroval finanční rezervy z důchodového fondu. Ten samý Klaus, který rozkradl republiku, dnes podepisuje reformní zákony, které z člověka udělají pouze otroka kapitálu bez jakýchkoli práv a uvrhnou ho do života na pokraji bídy! Není vůbec špatné připomenout, že Klaus vystudoval také bezplatně, ale jeho egoismus je tak bezmezný, že mu chybí jakákoli sebereflexe. Klaus neustále hovoří o potlačování svobody, přičemž si neuvědomuje, že je to on sám, kdo ji pomáhá potlačovat.

Účelová likvidace školství
Školství, se údajně potácí ve finančních problémech, ty jsou však způsobeny uměle. Stát ve svých podnicích hospodaří systémem outsourcingu tj. že svoje úkoly předává různým firmám - jako příklad mohou složit předražené a nefunkční státní maturity. Ty tak tvoří penězovody k obohacení různých zprostředkujících firem s neznámými akcionáři a díky tomu se tyto veřejné služby a podniky (včetně školství) dostávají do umělého krachu. Všemocní papaláši v manažerských pozicích, coby trojští koni a šedé eminence, odvedou svoji práci, jako odměnu dostávají zisk z různých zkorumpovaných zakázek a k tomu královské platy a odměny. Až je vše dokonáno, proběhne mediální masáž o potřebě privatizace a lidé to akceptují.

Dá se říci, že se jedná o skutečný organizovaný zločin, který je však akceptován, neboť jej neprovozují malí zločinci „z lidu“ ale vládní garnitura, která slouží finanční oligarchii. České školství, stejně jako zbytek státních podniků a veřejných služeb, je účelově likvidováno, aby bylo připraveno k následné budoucí privatizaci. Politické represivní složky jako BIS a ÚOOZ tento zločin kryjí a napomáhají mu. Hlídací psi demokracie nehlídají svobodu, ale hlídají samotný proces likvidování skutečných svobod.

Nenechme si namluvit, že jsme parazité! Jen chtějme to, co nám patří a na co máme právo. Právo na bydlení, vzdělání, či lékařskou péči požadujme po tomto systému den co den. Lidé, kteří na našem národu skutečně parazitují už víc než dvacet let, se nám snaží namluvit, že stát nemá peníze. Není to však pravda! Pokud jsou peníze na prohrané mezinárodní arbitráže za stovky miliard, pokud jsou peníze na neprůhledné státní zakázky za miliardy, pokud jsou peníze na kulky pro Afghánský, Irácký a Srbský lid, tak jsou peníze i pro nás a naše děti! A my tyto peníze musíme požadovat!  Nesmíme si nechat vnutit diktaturu kapitálu, kterou u nás instalují Kalouskové, Klausové a jim podobní finanční teroristé!

Vzdělání je naše právo!