neděle 20. listopadu 2011

José Antonio Primo de Rivera (24. dubna 1903 - 20. listopadu 1936)„Kéž by byla moje krev poslední španělskou krví, která bude v této občanské válce prolita. Doufám, že španělský lid již nalezne klid pro své ctnosti, národ, chléb a spravedlnost.“

José Antonio Primo de Rivera