pátek 4. listopadu 2011

22 let poté znovu do ulicJiž 22 let uplynulo od událostí, jejichž označení se z mediálně líbivé „sametové revoluce“ stal všeobecně uznávaný „sametový podvod“. Stejně jako tehdy i dnes jsou lidé naší země všeobecně nespokojeni s vládnoucím režimem, morálním úpadkem a korupcí vládnoucích elit.

Před 22 lety lidé na Národní třídě věřili, že pravda a láska může zvítězit. Zvítězila však lež, faleš a touha po moci a penězích. Salónní a komunisty pěstovaný disident Havel se svou suitou složenou povětšinou z postkomunistů přivedl zemi do morální bídy, s čímž mu vydatně pomohli kádři z Prognostického ústavu ČSAV, ve kterém si komunistický režim pěstoval nové elity budoucího „demokratického režimu“ (Klaus, Klausová, Ransdorf, Zeman, Dlouhý, Salzmann atd.)

Dnešní demokracie udržovaná loutkáři neboli kmotry je konglomerátem vlivných mafiánských klubů, které se předhánějí v tom, kdo dokáže více ukrást ze státního rozpočtu. Politické strany jsou jen výtahem k moci a nerušenému rozkrádání státu, k čemuž slouží nejlépe recyklovatelné politické strany na jedno použití (Unie svobody, Strana zelených a naposled VV). Dnešní režim je vládou mafiánů a korupčníků.

Stejně jako před 22 lety, neudržitelná situace v naší zplundrované zemi žene lidi do ulic. Režim začíná být autoritářský ještě horším a záludnějším způsobem, než byl ten komunistický. Zoufalé a bezbranné lidi včetně žen protestujících proti cikánskému teroru nechá bít, rozhánět koňskou jízdou v oblacích slzného plynu a nechává do nich střílet gumovými projektily, jak se stalo ve Varnsdorfu. Komanda maskované státní ideopolicie rabují v noci byty mladých lidí kvůli tomu, že poslouchali nepovolenou hudbu. Skutečně opoziční politické strany jsou zakazovány a jejich členové kriminalizováni za politické projevy. Zatímco vládní mafie pokračuje v nerušeném masivním rozkrádání veřejných financí skrze neprůhledné státní zakázky, nařizují vládní ministři lidem šetřit a zdražují jim základní životní potřeby. Nenecháme se již opít rohlíkem a otrávit koktejlem lží a líbivých prázdných hesel vládnoucí postkumunistické, neoliberální a kriminální elity!

Ze 17.listopadu se stal symbol národní tragédie, kdy byli před 22 lety důvěřiví lidé toužící po lepším životě ve spravedlivějším státě plánovitě podvedeni a oklamáni. Havlova revoluce založila režim, kde se vyplácí být lumpem a darebákem, kde se zlodějům daří lépe, než pracujícím občanům. Přesto vládnoucí režim stále oslavuje 17.listopad jako den svého zrození.

Vraťme 17.listopad znovu lidem a národu! Nedovolme, aby toto datum zneužívali k nekonečným lžím veleknězové vládnoucího zkorumpovaného režimu v čele s Václavem Havlem a jemu podobným. Květiny pokládané Havlem na Národní třídě jsou pošpiněním a zostuzením památky lidí zbitých komunistickými komandy večer 17.listopadu 1989. Proč se Havel skrýval před 22 lety, zatímco dav masakrovali komunističtí policisté? Havlova suita nemá morální ani jiné právo ukazovat se na Národní třídě a zneužívat tento svátek k vlastnímu zviditelnění.

17.listopadu vyjdeme na Národní třídu vyjádřit, co si myslíme, za všechny slušné a poctivé občany! Demonstrujme proti skutečným vládním extremistům, pro které se lež, korupce a krádež stává akceptovatelnou normou chování! Odmítněme platit dluhy za vládní tuneláře, což drze nazývají „reformou veřejných financí“! Ukažme, že nesouhlasíme umělým zánikem institucí a veřejných služeb, aby mohly být poté privatizovány! Nebojme se říci nahlas to, co si všichni myslí!