pondělí 21. února 2011

Nejen Kosovo...


Nechtějí mír a blahobyt pro Balkán, chtějí, aby to byla zóna ustavičným konfliktů a válek, které by jim zajišťovala alibi ustavičné vojenské přítomnosti. Loutková vláda takto garantuje násilí a zabezpečuje dlouhodobou válku - cokoliv, jen ne mír.

(…) Veřejný a státní majetek by se rychle transformoval na soukromý, ale vlastníky tohoto majetku, vycházejíc ze zkušenosti našich sousedů, by se zpravidla stávali cizinci. Nevelkou výjimku by tvořili ti, kdo si koupí právo vlastnit majetek cestou loajality a přitakání, což by je vyvedlo za hranice elementární představy o národní a lidské důstojnosti. Nejcennější národní bohatství za takových podmínek se stanou zahraničním majetkem а ti, kteří ho dosud vlastnili, v nové situaci budou sloužit zahraničním firmám ve vlastní vlasti.

(…) Jedním z nepochybných následků obsazení území jakéhokoli státu ze strany supervelmocí v 20. století je likvidace národního uvědomění národa, žijícího v tomto státě. Ze zkušeností takových států je vidět, že národ je sotva schopen sledovat rychlost, s jakou začíná používat cizí jazyk jako svůj, kdy se začne ztotožňovat s cizími historickými činiteli, opouštěje svých, kdy se lépe vyzná v literatuře okupantů než ve své vlastní, nadšen cizími dějinami, nadávajíc přitom na své. Takový národ se podobá spíše cizinci, než sobě samotnému.

Ztráta národní přirozenosti představuje obrovskou porážku jakéhokoliv národa, ale tomu je nemožné se vyhnout za existence současných forem kolonizace. Navíc tato nová forma kolonizace vylučuje, díky své podstatě, jakékoliv podmínky pro vyjádření myšlenek, projevení vůle.

Konec konců, vylučuje možnost jakékoliv tvořivosti. Podmaněné státy berou občanům, kteří v nich žijí, právo svobodně vyjádřit svůj názor, protože tento názor se střetává s despotismem. Omezování svobodného myšlení - to je forma mučení v zemi, která ztratila svobodu. А o projevení vůle, přirozeně, nemůže být ani řeč. Projevit vlastní názor je přípustné pouze v podobě frašky a realizují to jen sluhové zahraničních pánů.

Slobodan Milošević

Žádné komentáře:

Okomentovat